Bewindvoering in 7 stappen

Bewindvoering in 7 stappen

 1. Het contacteren van een bewindvoerder en het opstellen van een verzoekschrift

  U kan ons als particulier of instelling (WZC, RVT enz.) steeds contacteren. Tijdens een telefonische kennismaking en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de bewindvoerder in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is vrijblijvend en gratis. U beslist nadien of u al dan niet deze bewindvoerder aanstelt. Vervolgens wordt een verzoekschrift tot aanduiding van een bewindvoerder voor de rechtbank opgesteld.

 2. Een medisch verslag als onderdeel van het verzoekschrift aanstelling bewindvoerder

  Indien er nog geen medisch verslag beschikbaar is, moet dit eerst worden opgevraagd om bij het verzoekschrift te voegen.

 3. Indienen verzoekschrift aanstelling bewindvoerder

  Nadat het verzoek is ingediend, verschijnen de betrokken partijen voor de rechtbank en wordt er de bewindvoerder aangesteld.

 4. Informatieverzameling

  Vervolgens wordt gezorgd voor een snelle ontmoeting met de beschermde persoon en zijn omgeving. Zo kan de financiële toestand van de beschermde in kaart worden gebracht en kunnen de relevante instanties worden aangeschreven om concrete informatie te bekomen.

 5. Opstellen van het aanvangsverslag bewindvoering

  Op basis van deze infoverzameling wordt een eerste verslag (aanvangsverslag) opgemaakt.

 6. Optimaliseren van de inkomsten en uitgaven.

  Nadien worden de inkomsten en verzekeringen geoptimaliseerd door onnodige contracten op te zeggen, tegemoetkomingen waarop de beschermde recht heeft aan te vragen (bv. OCMW-tussenkomst in verblijfskosten) en het verkoop en/of verhuur van eigendommen (middels een bijzondere machtiging) uit te voeren. Daarmee samenhangend gebeurt de nodige opvolging met betrekking tot de betalingen.

 7. Transparante inzage in alle stappen van de bewindvoering.

  Via intranet heeft de beschermde persoon toegang tot het verloop van de bewindvoering, met name de verslagen die door de bewindvoerder worden opgemaakt. Een dergelijke beschikbaarstelling van informatie getuigt van openheid, wat een vertrouwensband schept tussen de bewindvoerder en de beschermde, en het gevoel van zelfstandigheid versterkt bij de persoon onder bewind.

Vraag vrijblijvend advies aan een ervaren bewindvoerder in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de bewindvoerder in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is steeds vrijblijvend.

Deze advocaten-bewindvoerders die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

 • - Transparantie in activiteiten
 • - Open communicatie
 • - Persoonlijke betrokkenheid

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter