De zorgvolmacht - stappenplan

STAP 1

De eerste stap tot buitengerechtelijke bescherming bestaat uit de opmaak van een schriftelijke lastgevingsovereenkomst. De lastgeving kan door de te beschermen persoon zelf of door zijn advocaat worden opgesteld. 

Bij sommige handelingen, zoals de verkoop van een woning, is een authentieke akte verplicht en de tussenkomst van een notaris dus vereist. 

In de lastgevingsovereenkomst wordt onder meer bepaald vanaf wanneer de lastgeving in werking treedt: ofwel onmiddellijk, ofwel zodra de lastgever wilsonbekwaam wordt. 

STAP 2

Om een lastgeving te laten doorwerken als buitengerechtelijke bescherming voor de lastgever,  is het van belang dat de volmacht geregistreerd wordt in het Centraal Register voor Lastgevingen

De registratie van deze overeenkomst gebeurt door opname ervan in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten, via de griffie van het vredegerecht waar een afschrift van de overeenkomst is neergelegd of via de notaris. 

Enkel op deze manier blijft de lastgeving van toepassing, zelfs op het ogenblik dat de toestand zou verergeren en de beschermde wilsonbekwaam zou worden. 

Zodra de lastgever wilsonbekwaam wordt en in aanmerking komt voor bescherming, kan de vrederechter oordelen dat de lastgeving verder wordt uitgevoerd, maar de vrederechter kan ook:

  • oordelen dat de lastgeving gedeeltelijk wordt stopgezet, doordat zich een rechterlijke beschermingsmaatregel opdringt.
  • oordelen dat de lastgeving volledig wordt stopgezet, doordat zich ook een rechterlijke beschermingsmaatregel opdringt.
  • een rechterlijke bescherming worden uitgesproken, die van toepassing is bovenop de lastgeving. 

     

In de drie gevallen moet de vrederechter steeds kiezen voor de minst ingrijpende maatregel, in zoverre dat dit mogelijk is.

Principieel wordt geen vergoeding ontvangen in het kader van een lastgeving. 

In vergelijking met de bewindvoering bestaat er evenwel een belangrijk nadeel wat betreft de zorgvolmacht, waar de lastgever volkomen handelingsbekwaam blijft. 

Zo is een dubbel beleid mogelijk wat betreft het goederenbeheer en kunnen de lasthebber en de lastgever gelijktijdig andere handelingen stellen met betrekking tot dezelfde goederen. 

De handelingen gesteld door de lastgever zijn niet vatbaar voor vernietiging op basis van de lastgeving. 

Daarenboven blijft de lastgever bekwaam om de lastgeving te herroepen. 

Deze complicaties kunnen echter verholpen worden door over te stappen naar een gerechtelijke bescherming.

Vraag vrijblijvend advies aan een ervaren bewindvoerder in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de bewindvoerder in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is steeds vrijblijvend.

Deze advocaten-bewindvoerders die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

  • - Transparantie in activiteiten
  • - Open communicatie
  • - Persoonlijke betrokkenheid

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter