Geneeskundige verklaring en attesten

Voor de indiening van uw dossier heeft u enkele documenten nodig die samen met het verzoekschrift tot aanvraag van een bewindvoerder bij de rechtbank moeten neergelegd worden. Het betreft volgende documenten:

  • Een omstandige geneeskundige verklaring (niet ouder dan 15 dagen)
  • Een attest van woonplaats en verblijfplaats. (via de Burgerlijke Stand of het online gemeenteloket)

De omstandige geneeskundige verklaring is een document dat opgemaakt wordt door een arts. Er wordt voldoende uitgebreid omschreven wat de impact van de gezondheidstoestand op het dagelijkse functioneren is. Dit is nodig om de vrederechter toe te laten de gevolgen zo goed mogelijk in te schatten. Alleen dan kan er een beschermingsmaatregel op maat worden uitgewerkt.

De huisarts wil geen geneeskundige verklaring afleveren? Hij heeft daartoe het recht. In dat geval kan u een andere arts contacteren. De omstandige geneeskundige verklaring moet namelijk niet verplicht worden afgeleverd door de behandelende arts. Ook een andere arts kan deze opstellen.

Lees meer over het verzoekschrift tot aanstelling van een bewindvoerder of bereid uw aanvraag tot bewindvoering voor via het online verzoekschrift.

Vraag vrijblijvend advies aan een ervaren bewindvoerder in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de bewindvoerder in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is steeds vrijblijvend.

Deze advocaten-bewindvoerders die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

  • - Transparantie in activiteiten
  • - Open communicatie
  • - Persoonlijke betrokkenheid

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter