De kostprijs van professionele bewindvoering

De vrederechter zal de bewindvoerder een vergoeding toekennen die wettelijk is vastgesteld. Het bedrag mag niet hoger zijn dan drie procent van de inkomsten van de beschermde persoon.

Hierbij wordt rekening gehouden met het beheerde vermogen, alsook met de geleverde prestaties door de bewindvoerder.

Tot de inkomsten van de beschermde behoren definitief verworven activa, zoals lonen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, kapitaalintresten enz.

Naast de bezoldiging worden de gemaakte kosten vergoed, nadat deze behoorlijk zijn nagezien door de vrederechter. Hierbij wordt een vast bedrag per kost of een forfaitaire vergoeding toegekend.

Indien er buitengewone prestaties zijn geleverd, die niet kaderen in het dagelijks beheer van het vermogen van de beschermde persoon, wordt door de vrederechter een bijkomende vergoeding toegestaan.

Vraag vrijblijvend advies aan een ervaren bewindvoerder in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de bewindvoerder in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is steeds vrijblijvend.

Deze advocaten-bewindvoerders die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

  • - Transparantie in activiteiten
  • - Open communicatie
  • - Persoonlijke betrokkenheid

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter