Door wie kan een bewindvoerder gevraagd worden?

Bewindvoering is bedoeld voor wie omwille van fysieke en/of mentale redenen niet in staat is om zijn belangen geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, te behartigen (bv. ouderen met dementie, personen met een verstandelijke beperking, comapatiënten enz.). Deze belangen kunnen al dan niet van financiële aard zijn. 

Voor een minderjarige is de aanvraag mogelijk vanaf 17 jaar, indien vaststaat dat hij/zij bij zijn meerderjarigheid in voormelde toestand zal verkeren. De bescherming treedt dan in werking vanaf de meerderjarigheid.

Een belangrijk uitgangspunt bij bewindvoering is dat men ook met een beperking, van welke aard dan ook, zijn eigen leven moeten kunnen blijven leiden. 

Deze rechterlijke bescherming wordt op maat van de te beschermen persoon gemaakt.

Er wordt aldus vertrokken vanuit de mogelijkheden van de te beschermen persoon: welke zaken kunnen zelf nog beslist worden, bij welke zaken heeft men hulp nodig of welke worden beter in hun plaats genomen. 

 

Vraag vrijblijvend advies aan een ervaren bewindvoerder in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de bewindvoerder in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is steeds vrijblijvend.

Deze advocaten-bewindvoerders die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

  • - Transparantie in activiteiten
  • - Open communicatie
  • - Persoonlijke betrokkenheid

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter