Wat houdt de rechterlijke beslissing in?

Hoe verloopt de procedure tot aanstelling van een bewindvoerder?

In de rechterlijke beslissing wordt een (of meerdere) bewindvoerder(s) aangesteld.

De vrederechter kan een naaste als bewindvoerder aanstellen. Wanneer dit niet aangewezen is, kan hij een professionele bewindvoerder aanduiden. 

De vrederechter beslist ook of het bewind betrekking heeft op de persoon, de goederen of beiden en specifieert de opdracht van de bewindvoerder.

Dit betekent dat de rechter uitdrukkelijk opsomt voor welke handelingen de beschermde persoon onbekwaam is, zoals de keuze van zijn verblijfplaats (persoon) of het aangaan van een lening (goederen).

Voor een aantal handelingen heeft de bewindvoerder een voorafgaande bijzondere machtiging nodig van de vrederechter, zoals onder meer voor bovenvermelde handelingen. 

Daarnaast geeft de rechter aan of het een bijstandsopdracht of  een vertegenwoordigingsopdracht betreft. 

  • Bijstand aan de persoon

Bijstand wordt verleend aan de persoon die zelf, maar niet zelfstandig zijn belangen kan behartigen. Dit wil dus zeggen dat de persoon zelf nog kan handelen, maar dat de bewindvoerder de handelingen moet bevestigen om geldig te zijn. 

Deze regeling geldt voornamelijk voor personen die al hun gelden op onverantwoorde wijze spenderen. 

Enkel de persoon in kwestie of zijn naasten kunnen de bijstand door een bewindvoerder aanvragen.

Bovendien is hiervoor geen geneeskundige verklaring noodzakelijk. 

  • Vertegenwoordiging van de persoon

Vertegenwoordiging is bedoeld voor de persoon die noch zelf, noch zelfstandig zijn belangen kan behartigen. Dit betekent dat de bewindvoerder optreedt in de plaats van de beschermde, maar hem daarbij moet betrekken en daarover moet inlichten.

Vraag vrijblijvend advies aan een ervaren bewindvoerder in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de bewindvoerder in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is steeds vrijblijvend.

Deze advocaten-bewindvoerders die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

  • - Transparantie in activiteiten
  • - Open communicatie
  • - Persoonlijke betrokkenheid

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter