De aanstelling van een nieuwe bewindvoerder

Een bewindvoerder is er in de eerste plaats om de betrokkene bij te staan. Wat kan je doen wanneer het niet meer loopt zoals gepland?

Soms gebeurt het dat de relatie tussen de betrokkenen en de windvoerder niet meer optimaal is. Dat kan gaan over structureel gebrekkige communicatie, onzorgvuldig beheer of zelfs over een vertrouwensbreuk. Als de relatie dermate verzuurd is dan kan u of de familie vragen om een nieuwe bewindvoerder aan te stellen. 

Een aanvraag tot wijziging van de bewindvoerder kan via een eenvoudige procedure.

  • een goed gemotiveerd verzoekschrift indienen bij het vredegerecht. De vrederechter evalueert en beslist over het al dan niet ingaan op uw verzoek.
  • beslist de vrederechter dat er geen reden is om een nieuwe bewindvoerder aan te stellen, dan kan u beroep aantekenen. Dat moet u doen bij de rechtbank van eerste aanleg.

Lees meer over het verzoekschrift tot wijziging van aanstelling van een bewindvoerder of bereid uw aanvraag tot wijziging bewindvoering voor via het online verzoekschrift.

Vraag vrijblijvend advies aan een ervaren bewindvoerder in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de bewindvoerder in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is steeds vrijblijvend.

Deze advocaten-bewindvoerders die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

  • - Transparantie in activiteiten
  • - Open communicatie
  • - Persoonlijke betrokkenheid

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter