De rol van de vertrouwenspersoon tijdens de bewindvoering

De vertrouwenspersoon vormt de schakel tussen de beschermde persoon en de vrederechter. Deze ondersteunt de beschermde persoon bij het uitdrukken van zijn wil. 

Ook wanneer de relatie met een bewindvoerder niet meer optimaal is of in het belang van de beschermde persoon beëindigt dient te worden koimt de vertrouwenspersoon tussen. De vertrouwenspersoon kan aan de vrederecher vragen om de aanstelling van de bewindvoerder te herzien.

De wetgever stimuleert de aanstelling van een vertrouwenspersoon. Als de beschermde persoon zelf geen vertrouwenspersoon aanwijst, zal de vrederechter zelf onderzoeken of er een mogelijkheid is.

Vraag vrijblijvend advies aan een ervaren bewindvoerder in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de bewindvoerder in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is steeds vrijblijvend.

Deze advocaten-bewindvoerders die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

  • - Transparantie in activiteiten
  • - Open communicatie
  • - Persoonlijke betrokkenheid

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter