Bewindvoerder aanvragen via een verzoekschrift

Een aanvraag tot bewind kan door de te beschermen persoon, een familielid, een andere belanghebbende of de Procureur des Konings. Dit gebeurt via een verzoekschrift.

Het verzoekschrift omvat een beschrijving van het sociaal netwerk en de leefsituatie van de persoon in kwestie en kan ook suggesties voor het bewind inhouden, met name wie volgens u als bewindvoerder kan worden aangeduid.

Het verzoekschrift moet worden ingediend bij de vrederechter van de verblijfplaats van de te beschermen persoon

Wanneer de persoon in kwestie in een residentiële voorziening verblijft, wordt het verzoekschrift ingediend bij de vrederechter van die gemeente. 

De kostprijs van de procedure om een bewind aan te vragen bedraagt 20,00 EUR. 

Meer info over het voorbereiden van een aanvraag bewindvoering via het online verzoekschrift.

Vraag vrijblijvend advies aan een ervaren bewindvoerder in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de bewindvoerder in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is steeds vrijblijvend.

Deze advocaten-bewindvoerders die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

  • - Transparantie in activiteiten
  • - Open communicatie
  • - Persoonlijke betrokkenheid

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter