Hoe verloopt de procedure tot aanstelling van een bewindvoerder?

De vrederechter roept de te beschermen persoon op samen met degenen die met hem samenwonen, de gekende familie en iedereen die hij nuttig acht. 

Vervolgens volgt er een ontmoeting met de vrederechter. De te beschermen persoon kan hiervoor beroep doen op een advocaat. 

Principieel zal het gesprek plaatsvinden op het ‘kantoor’ van de rechter, maar wanneer de te beschermen persoon zich niet meer kan verplaatsen, gaat de vrederechter ter plaatse. 

Op basis van dit gesprek zal de vrederechter ten aanzien van de persoon in kwestie een beschermingsmaatregel bevelen, wanneer hij dit noodzakelijk acht.

Deze maatregel beschermt de persoon tegen zichzelf en/of externe invloeden. Hierdoor kan hij bijvoorbeeld geen ongecontroleerde uitgaven doen, contracten afsluiten of andere ingrijpende beslissingen nemen, zonder toezicht of hulp van de bewindvoerder. 

Deze rechterlijke bescherming wordt op maat van de te beschermen persoon gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met diens persoonlijke omstandigheden en gezondheidstoestand. 

Vraag vrijblijvend advies aan een ervaren bewindvoerder in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de bewindvoerder in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is steeds vrijblijvend.

Deze advocaten-bewindvoerders die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

  • - Transparantie in activiteiten
  • - Open communicatie
  • - Persoonlijke betrokkenheid

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter