Bewindvoering of niet?

Een bewindvoerder overwegen kan o.a. in volgende situaties.

 • Slaagt u er niet meer in om (alleen) uzelf en uw vermogen te beschermen?
 • Bent u bezorgd wat er met uw vermogen gebeurt mocht u zelf niet meer in staat zijn om het te beheren?
 • Houdt het u wakker wie er voor uw kind met een beperking zal zorgen als u dit niet meer kan?
 • Bent u soms bang dat er misbruik zou gemaakt worden van uw ouders of dat zij in een onveilige situatie terecht komen?
 • Bevindt één van uw naasten of een bekende zich in een zorgwekkende situatie waar mogelijk bijstand nodig is?

   

De gevolgen van ouderdom, ziekte of een ongeval hebben we niet in de hand. maar we kunnen wel zorgen voor bijstand wanneer het niet meer lukt om eigenhandig beslissingen te nemen of het vermogen te beheren. 

Naarmate de ernst van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden:

 • SCHULDEN

Indien u kampt met een schuldenlast of problemen met het beheren van uw budget, kan u beroep doen op:

- Budgetbegeleiding
- Budgetbeheer
- Schuldbemiddeling
- Collectieve schuldenregeling

Lees hier meer over deze 4 mogelijkheden waar u in geval van schulden of budgetbeheer kan voor kiezen. Via de website schuldbemiddelaar.vlaanderen kan u een schuldbemiddelaar in uw regio contacteren.

 • OUDERDOM, ZIEKTE, ONGEVAL, PERSONEN MET EEN BEPERKING, COMA,...

Indien het moeilijk of onmogelijk wordt uw belangen te behartigen omwille van fysieke en/of mentale redenen, is het mogelijk beroep te doen op:

 • Buitengerechtelijke bescherming
 • Gerechtelijke bescherming 

Lees hier meer over de rol van een bewindvoerder.

Vraag vrijblijvend advies aan een ervaren bewindvoerder in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de bewindvoerder in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is steeds vrijblijvend.

Deze advocaten-bewindvoerders die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

 • - Transparantie in activiteiten
 • - Open communicatie
 • - Persoonlijke betrokkenheid

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter