Wat is buitengerechtelijke bescherming?

De buitengerechtelijke bescherming is een maatregel zonder tussenkomst van de rechter, bedoeld voor de persoon die moeilijkheden ondervindt met het beheer van zijn vermogen.

Deze maatregel heeft tot doel de betrokkene zoveel mogelijk zelf zaken te regelen voor wanneer hij daartoe zelf niet meer in staat is.

Om deze buitengerechtelijke bescherming te organiseren, maak je gebruik van een lastgeving. De persoon (lastgever) vraagt ondersteuning aan een vertrouweling (lasthebber) en geeft hem een zorgvolmacht om alle of bepaalde handelingen in zijn plaats te stellen.

Een zorgvolmacht moet gegeven worden op het moment dat de betrokkene nog bekwaam is om zelf te handelen en heeft uitsluitend betrekking op handelingen inzake de goederen.

Sinds 1 maart 2019 is het mogelijk ook bepaalde zorgaspecten via een zorgvolmacht te regelen. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de opname in een woonzorgcentrum kan worden geregeld door de lasthebber.

Wilsverklaringen zoals een euthanasieverklaring of een verklaring inzake orgaandonatie vallen buiten het toepassingsgebied van een zorgvolmacht.

Vraag vrijblijvend advies aan een ervaren bewindvoerder in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de bewindvoerder in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is steeds vrijblijvend.

Deze advocaten-bewindvoerders die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

  • - Transparantie in activiteiten
  • - Open communicatie
  • - Persoonlijke betrokkenheid

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter